stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 191

opublikowano rozporządzenie zawierające wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

Accessibility