stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF 187

na mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej 28 lipca 2023 (Dz. U. poz. 1693), 25 października weszły w życie zapisy o pomocy sąsiedzkiej, zastąpienie mieszkań chronionych mieszkaniami wspomaganymi i treningowymi oraz zapisy o opiece krótkoterminowej w domach pomocy społecznej – szczegóły w zakładce Wybrane świadczenia z pomocy społecznej

Accessibility