stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 185

rozszerzono 49% ulgę komunikacyjną dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji podróżujących pociągiem osobowym i zwykłą komunikacją autobusową, na osoby korzystające z miesięcznych biletów imiennych

Accessibility