stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 183

w dziale „Inne uprawnienia” w zakładce Prawa wyborcze uwzględniono zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Kodeks wyborczy z dnia 26 stycznia 2023 (Dz. U. poz. 497)

Accessibility