stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 180

weszło w życie rozporządzenie w sprawie dofinansowania uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników w latach 2023–2025; kwoty dofinansowania pozostały na poziomie z lat 2020–2022.

Accessibility