stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 178

ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie; zostało to uwzględnione w zakładce Zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (dział „Opieka zdrowotna”)

Accessibility