stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 171

nowi beneficjenci w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Dostępne mieszkanie” – dzieci poniżej 16 roku życia oraz osoby z powiatów, które nie przystąpiły do Programu

Accessibility