stan prawny na dzień 1 marca 2024

Zapisz do PDF 170

w 2023 obowiązują nowe kwoty refundacji ze środków PFRON składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby z niepełnosprawnościami prowadzące  działalność gospodarczą

Accessibility