stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 162

21 września wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, określające warunki dostępności dróg dla osób ze szczególnymi potrzebami

Accessibility