stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF 163

Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie kolejnego programu z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”Mobilność osób z niepełnosprawnością. Poprzednie (skierowane bezpośrednio do osób o znacznej niepełnosprawności) to Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta

Accessibility