stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 156

od 1 marca 2022 zwiększają się kwoty najniższych rent, kwota bazowa, kwoty maksymalnego zmniejszenia oraz kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie renty (zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna)

Accessibility