stan prawny na dzień 31 stycznia 2024

Zapisz do PDF 151

wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Accessibility