stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 148

od 1 stycznia 2022 osobom uprawnionym do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki, przysługuje świadczenie wyrównawcze do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Accessibility