stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 147

w nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dnia 17 listopada 2021, doprecyzowano czas przysługiwania studenckiego stypendium dla osób niepełnosprawnych

Accessibility