stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 142

od 1 września maleje kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie renty – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna

Accessibility