stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF 141

od 1 listopada nie zmieni się wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, ani wysokość oraz kryterium dochodowe uprawniające do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego

Accessibility