stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF 125

w 2021 obowiązują nowe kwoty refundacji ze środków PFRON składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące  działalność gospodarczą

Accessibility