ABC osoby z niepełnosprawnościami
stan prawny na dzień 1 września 2017
Wielkość czcionki: A A Akontrast

Najnowsze zmiany w przepisach

 • zmiana kwot refundacji składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

 • 2016

 • zmiany w zasadach realizacji programu "Aktywny Samorząd" - moduł II, wprowadzone uchwałą nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia 18 października 2016 r.

 • zmiana wynikająca z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotycząca art. 25a - refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących własną działalność gospodarczą

 • zmiana kwot refundacji składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

 • 2015

 • zapisy rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015 w sprawie kształcenia dzieci niepełnosprawnych uwzględniono w dziale "Edukacja" w zakładce Kształcenie przedszkolne i szkolne

 • zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2015, poz. 691), określająca (m.in.) miejsce składania wniosków o wydanie karty parkingowej: obecnie będzie to dowolnie wybrany powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, a nie, jak dotychczas, zespół w miejscu stałego pobytu (o kartach parkingowych czytaj w zakładce Transport - Uprawnienia w ruchu drogowym).

 • wydłużenie terminu składania wniosków w module II programu "Aktywny Samorząd"
  na mocy uchwały Rady Nadzorczej PFRON z 22 kwietnia 2015

 • 2014

 • zmieniona odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym, zgodnie z rozporządzeniem Minista Zdrowia z 11 września 2014 zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1245)

 • zmiany dot. rehabilitacji leczniczej - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 1522)

 • zmiany w SODiR - ustawa z dnia 8 listopada 2013 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013, poz. 1645)

Podstawowe strony źródłowe:

Opracowanie i prawa autorskie: LZINR Dofinansowanie: PFRON Wykonanie: SQLSoft - projektowanie stron www