stan prawny na dzień 30 listopada 2021

od 10 maja wprowadzono ułatwienia w punktach szczepień dla osób z niepełnosprawnościami

o kolejne 2 tygodnie przedłużono okres pobierania  dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

okres pobierania  dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 przedłużono do 25 kwietnia

ponownie przedłużono okres pobierania  dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

do katalogu osób, które – mając stosowne zaświadczenie lekarskie – mogą nie zakładać maseczki dodano osoby ze schorzeniami przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia

po raz kolejny przedłużono okres pobierania  dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

od 1 marca 2021 zwiększono kwoty najniższych rent, kwotę bazową, kwoty maksymalnego zmniejszenia oraz kwotę przychodu powodującą zmniejszenie lub zawieszenie renty (zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna), a także kryterium dochodowe przy ubiegania się o Świadczenie uzupełniajace

wsparcie dla Zakładów Aktywności Zawodowej na nowych zasadach

do 28 lutego przedłużono okres pobierania  dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Accessibility