stan prawny na dzień 25 lipca 2020

na mocy uchwały Zarządu PFRON z dnia 21 lipca 2020, rozszerzono zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (program „PFRON wspiera Ciebie”)

wprowadzono bon turystyczny o wartości 1000 zł na każde dziecko niepełnosprawne (szczegóły w dziale „Rozwiązania na czas epidemii dla osób z niepełnosprawnościami”)

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022; szczegóły w zakładce Kształcenie przedszkolne i szkolne w dziale „Edukacja”

od 1 czerwca wzrosła kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie renty – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna

okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wydłużono do 24 maja 2020

do 3 maja 2020 wydłużono okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

weszły w życie specjalne rozwiązania na czas epidemii dla osób z niepełnosprawnościami, wynikające z tzw. Tarczy Antykryzysowej, czyli ustaw o przeciwdziałaniu COVID-19 (z dnia 2. i 30. marca 2020)

zwiększono kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

rozszerzono uprawnienie do uzyskania karty parkingowej na osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wskutek chorób układu oddechowego i krążenia (symbol 07-S).

od 1 marca 2020 zwiększono kwoty najniższych rent, kwotę bazową, kwoty maksymalnego zmniejszenia oraz kwotę przychodu powodującą zmniejszenie lub zawieszenie renty (zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna), a także kryterium dochodowe przy ubiegania się o Świadczenie uzupełniajace

Accessibility