stan prawny na dzień 30 listopada 2021

od 1 grudnia wzrasta kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie renty – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna

od 1 listopada nadawcy programów TV muszą zapewnić dostępność ważnych komunikatów dla osób z niepełnosprawnością

opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wprowadzającą od 1 grudnia 2021 zmiany w zasadach refundowania cewników jednorazowych i pieluchomajtek

od 1 września maleje kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie renty – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna

od 1 listopada nie zmieni się wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, ani wysokość oraz kryterium dochodowe uprawniające do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego

od 1 lipca składanie wniosku o kartę parkingową i jej odbiór możliwe bez osobistego stawiennictwa

składanie wniosków w programie „Dobry start” tylko drogą elektroniczną

do 25 czerwca przedłużono okres pobierania  dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

od 1 czerwca wzrosła kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie renty – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna

po raz kolejny przedłużono okres pobierania  dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Accessibility