stan prawny na dzień 25 lipca 2020

Zapisz do PDF Lublin i województwo lubelskie

Urząd Miasta Lublin – Biuro d/s Osób Niepełnosprawnych

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin,
tel.: 81 466 20 66,
fax: 81 466 20 67,
e-mail: oion@lublin.eu

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin,
tel.: 81 466 34 60,
fax: 81 466 34 61,
e-mail: mzon@lublin.eu

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin,
tel. 81 442 10 24,
e-mail: pzonlublinpowiat@wp.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin,
tel.: 81 466 53 00,
fax: 81 466 53 01,
e-mail: centrum@mopr.lublin.pl

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin,
tel.: 81 466 53 92,
e-mail: don@mopr.lublin.pl

Pion ds. świadczeń socjalnych

ul. Zemborzycka 88-92, 20-445 Lublin,
tel.: 81 466 53 50,
fax: 81 466 53 88,
e-mail: sr@mopr.lublin.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin,
tel.: 81 442 10 21, 81 442 10 19,
e-mail: pcpr@powiat.lublin.pl

 

pozostałe Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
w województwie lubelskim

 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

ul. Niecała 14,
20-080 Lublin,
tel.: 81 466 52 00,
fax: 81 466 52 01,
e-mail: mup@mup.lublin.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c, 20-954 Lublin,
tel.: 81 745 18 16,
fax: 81 745 18 17 wew. 222,
e-mail: urzad@puplublin.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl

kontakt za pośrednictwem COT:
tel. 801 400 987 z telefonów stacjonarnych,
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

ZUS Oddział w Lublinie:
ul. T. Zana 36-38c, 20-601 Lublin,
tel.: 81 535 77 77,
fax: 81 535 74 02

ZUS Oddział w Biłgoraju:
ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj,
tel.: 84 688-12-00;
fax.: 84 686-69-74

 

Inspektoraty i biura terenowe ZUS w województwie lubelskim

 

Narodowy Fundusz Zdrowia (Lubelski Oddział Wojewódzki)

ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin,
ul. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin,
tel.: 81 531 05 00 do 02,
fax: 81 53 105 28,
e-mail: info@nfz-lublin.pl

Delegatury Lubelskiego OW NFZ

Delegatura w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 12 c, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 93 21,
fax: 83 344 93 21

Delegatura w Chełmie
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
tel. 82 56 22 200,
fax. 82 56 22 201

Delegatura w Zamościu
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
tel. 84 67 76 400,
fax 84 67 76 421

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl

Oddział Lubelski:
ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin;
tel. 81 46 67 600,
fax. 81 743 88 79;
e-mail: lublin@pfron.org.pl

Accessibility