ABC osoby z niepełnosprawnościami
stan prawny na dzień 15 kwietnia 2018
Wielkość czcionki: A A Akontrast
Zapisz do PDF

Adresy i telefony

- urzędy centralne

 PFRON - logo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13,
00-828 Warszawa 
tel. 22 50 55 500

 


Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Nowogrodzka 11,BON - logo
00- 513 Warszawa
tel. (22) 529 06 01 lub (22) 529 06 00
e-mail: sekretariat.bon@mpips.gov.pl

 

 

Rzecznik Praw ObywatelskichRPO - logo

Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa
tel. (+ 48 22) 55 17 700
fax (+ 48 22) 827 64 53
infolinia obywatelska: 800 676 676
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

 

Narodowy Fundusz ZdrowiaNFZ-logo

centrala: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
tel. 22 572 60 00, faks 22 572 63 33

 

 

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZUS - logo

centrala: ul. Szamocka 3-5, 01-748 Warszawa
tel. (22) 667 10 00

Centrum Obsługi Telefonicznej:
801 400 987 - z krajowych telefonów stacjonarnych,
22 560 16 00 - z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych

Oddziały, Inspektoraty, Biura Terenowe

Podstawowe strony źródłowe:

Opracowanie i prawa autorskie: LZINR Dofinansowanie: PFRON Wykonanie: SQLSoft - projektowanie stron www