stan prawny na dzień 5 czerwca 2020

Zapisz do PDF 11

aktualne stawki ZUS znajdziesz w dziale „Wybrane świadczenia” w rozdziałach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna.

Accessibility